Hotell Hadeland

Åses ROm

Åses rom er hotellets minste møterom.  50 kvm hvor vi kan sette opp klasserom til 32, og U-bord til 24 personer. Åses rom kan deles opp med to skillevegger slik at rommet utgjør 3 grupperom.  Dersom man velger å dele opp Åses rom i grupperom vil hvert grupperom ha hver sin dør og hvert sitt vindu slik at det uansett er mye dagslys i alle rom  og det er enkelt å  gå ut og inn uten å forstyrre andre. Åses rom har utsikt ut til en liten del av parken vår.