Hotell Hadeland

grupperom

Hos oss er det 10 grupperom til rådighet.   3 av grupperommene( G,H,I)  kan åpnes med skilledør til et stort rom. Grupperom D og E finner du bakerst i Jorstadsalen og deles også av med skillivegger.
De andre 5 grupperommene er frittstående rom. Alle grupperom har godt med dagslys og de aller fleste nydelig utsikt