Hotell Hadeland

Matsvinn og kildesortering

Vi tror som tidligere nevnt at en bærekraftig hverdag begynner med små, men meningsfulle handlinger. Derfor har vi gjort redusering av  matsvinn og en effektiv kildesortering til en hjørnestein i vår bærekraftige innsats!

Vi tror på å redusere matsvinnet, og du kan hjelpe oss med dette viktige målet. Ved å oppmuntre deg til å ta bare det du spiser, kan vi bidra til å redusere matsvinnet og begrense avfall.
Samtidig vil vi si; spis med glede og nyt våre deilige retter og ta gjerne en porsjon til om du ønsker. Vi ønsker at du skal ha en fantastisk matopplevelse hos oss! Velkommen til vår bærekraftige buffetopplevelse! 

I tillegg til matsvinn er vi opptatt av kildesortering

Ved kildsortering blir vi mer bevisste og  reduserer mengden restavfall. Gjennom kildesortering gjenbruker og gjenvinner vi verdifulle ressurser, noe som reduserer behovet for ny produksjon. Kildesortering reduserer klimagassutslipp og energiforbruk sammenlignet med å sende alt til restavfall.