Hotell Hadeland

Konserter i Søsterkirkene og andre kirker i Gran høsten 2023

Det er mange konserter hos våre naboer  søsterkirkene og de andre kirkene i Gran høsten 2023. Her kan du se en oversikt: 

Torsdag 14/9 kl 19.00: Konsert i Tingelstad kirke – «Kveldstimen rundt flygelet» med Gunnar Flagstad (flygel) og Ragnhild Wesenberg (cello). Inng.bill. kr 200,-

Onsdag 20/9 kl 13.30: Orgelkonsert i Nikolaikirken.

Lørdag 23/9 kl 18.00: Vesper i St.Petri/Gamle Tingelstad kirke. Korsang ved VOX.

Tirsdag 26/9 kl 18.30: «Vandringskonsert mot natten» – Nikolaikirken, via Steinhuset og Prestegårdshagen og tilbake til Mariakirken. Korte konserter og diktlesninger på hvert sted.

Lørdag 30/9 kl 16.00: Konsert i Mariakirken med Østnorsk viseforum.

Lørdag 7/10 kl 15.00: «Ettermiddagstimen rundt flygelet» i Tingelstad kirke. Konsert med pianistene Josephine Hsieh og Øyvind Sundsvalen. Inng.bill. kr 200,-

Lørdag 7/10 kl 18.00: Konsert i Nikolaikirken med St.Hallvardguttene.

Onsdag 18/10 kl 17.00: Klokkerlåven ved Tingelstad kirke – Foredrag om Hadelands siste stavkirke. Orgelmusikk i Tingelstad kirke fram til kl 18.30. Da begynner Bokbad v/ Lars Mytting om «Skråpånatta». Inng.bill kr 200,-

Fredag 20/10 kl 20.00: Konsert i Nikolaikirken – Urfremføring av «Rekviem før forsoning» Inng.bill. kr 675,-

Onsdag 25/10 kl 13.30: Orgelkonsert i Nikolaikirken.

For mer informasjon – se hjemmesiden www.kirken.no/gran,